Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

15 maja weszła w życie Ustawa z 4 kwietnia br. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością. Jest ona realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2013 r.

Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 1 lipca 2013 r., odzyskują prawo do zasiłku. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych rozpocznie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek musi być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 15 września br. W przypadku pierwszorazowych świadczeń, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponowne prawo do zasiłku ustalone będzie na wniosek, który należy złożyć w czasie 3 miesięcy od ponownego wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy poinformuje osoby korzystające z tej pomocy przed 1 lipca 2013, o możliwości złożenia wniosku o ponowne przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa. Odsetki za zaległe świadczenia będą obowiązywały od pierwszego dnia następnego miesiąca, czyli za lipiec ubiegłego roku nalicza się je od 1 sierpnia 2013 r. Taka sama zasada będzie obowiązywać w stosunku do każdego kolejnego miesiąca obejmującego zakres zaległego wsparcia. Zaprezentowane zostały najważniejsze zapisy Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Zainteresowani już mogą składać wnioski.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony