Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Pilna potrzeba ograniczenia dewastujących skutków poważnych udarów w wymiarze osobistym i ekonomicznym

Bruksela, Belgia – 24 października 2012 r. – W przeddzień Światowego Dnia Udaru Mózgu 2012 r. (29. października) europejscy politycy przyłączyli się do postulatu ponad 90 organizacji medycznych i organizacji pacjentów, a także ponad 100 tys. osób, popierających Światową Kartę Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków i wzywających rządy krajowe oraz Światową Organizację Zdrowia do podjęcia działań ukierunkowanych na podniesienie do rangi priorytetu profilaktyki i leczenia udarów spowodowanych migotaniem przedsionków (MP). W Karcie przedstawiono sposoby na poprawę diagnostyki i leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków, których wdrożenie mogłoby zapobiec tysiącom udarów rocznie.

Dlaczego działania należy podjąć już dziś?

Jest to narastający problem – w samej Europie dziesięć milionów osób cierpi na migotanie przedsionków, które jest najczęściej występującą arytmią serca. Jednakże w związku ze zjawiskiem starzenia się populacji szacuje się, że do 2050 r. liczba Europejczyków cierpiących na tę przypadłość wzrośnie do 25-30 milionów. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ u osób cierpiących na migotanie przedsionków ryzyko udaru jest pięciokrotnie wyższe. Ponadto tego typu udary są ostrzejsze niż udary niezwiązane z migotaniem przedsionków, dlatego też są bardziej kosztowne, zarówno z punktu widzenia wpływu na pacjenta i jego zdrowie, jak i na budżet służby zdrowia.

“Myślę, że bardzo ważne jest, aby krajowi Ministrowie Zdrowia z 27 Państw Członkowskich Unii Europejskiej dostrzegli znaczenie Światowej Karty Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków”, powiedział członek Komisji ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego, Dr Cristian Silviu Buşoi. “Zalecenia Karty mogą pomóc rządom w osiągnięciu celów Europejskiej Karty Zdrowia Serca oraz niedawno przyjętego celu ONZ obniżenia umieralności na choroby niezakaźne o 25% do 2025 r. Dzięki temu można by ograniczyć uszczerbek na zdrowiu u osób dotkniętych tym schorzeniem oraz zmniejszyć wpływ udarów spowodowanych MP na budżet opieki zdrowotnej.”

Udary stanowią ogromne obciążenie finansowe dla krajów europejskich. Szacuje się, że w 2010 r. koszty udarów w Europie sięgnęły 64 miliardów euro. Zakładając, że 15% z nich zostało spowodowanych migotaniem przedsionków, oraz że tego typu udary są zasadniczo dużo poważniejsze, koszty udarów spowodowanych MP mogły sięgnąć nawet 10 miliardów euro w samym 2010 r.

Nie należy zapominać o wpływie udarów spowodowanych MP na życie osobiste pacjentów i ich rodziny, ponieważ ponad jedna trzecia osób po udarze wraca do domu z pewnym stopniem niepełnosprawności. Ponadto migotanie przedsionków zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań po urazie, ponieważ pacjenci pourazowi częściej zapadają na zapalenie płuc czy gromadzenie się płynu w płucach.

Udarom można zapobiec: zapobiegajmy im!

Większości udarów można zapobiec. Wprawdzie nie ma żadnego szybkiego, ani łatwego rozwiązania, ale istnieje kilka działań, które można podjąć, aby zwiększyć świadomość, wykrywalność, poprawić diagnostykę i leczenie przypadków migotania przedsionków, aby zmniejszyć liczbę ludzi, których życie co roku legnie w gruzach.

“Rządy krajowe powinny współpracować z organizacjami medycznymi i organizacjami pacjentów nad uznaniem prewencji udarów spowodowanych MP i związanej z nimi opieki za priorytet w systemie opieki zdrowotnej oraz nad wdrożeniem krajowych planów zapobiegania udarom”, stwierdziła członek Komisji ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego Edite Estrela. „Powinniśmy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zwiększyć dostęp do edukacji, wczesnej diagnozy migotania przedsionków i właściwego leczenia takich przypadków, aby zapobiegać udarom spowodowanym migotaniem przedsionków”

Mówimy jednym głosem na całym świecie

Światowa Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków została poparta przez ponad 90 organizacji medycznych i organizacji pacjentów na całym świecie. Związana z nią kampania Złóż podpis przeciwko udarowi wzywa ludzi na całym świecie do wpisywania swojego nazwiska na stronie SignAgainstStroke.com, jako wyrazu poparcia Karty i zwrócenia się z prośbą do rządów krajowych o wdrożenie zaleceń Karty, aby zapobiegać udarom spowodowanym migotaniem przedsionków.

“Bardzo mnie cieszy szybko wzrastające poparcie dla Światowej Karty Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków”, stwierdziła Trudie Lobbman MBE, założycielka i członek zarządu Arrythmia Alliance oraz współzałożycielka i dyrektor generalny Atrial Fibrillation Association. „Ponad 100 tys. decydentów, pracowników służby zdrowia, pacjentów i ich rodzin oraz zwykłych obywateli poparło Kartę wpisując swoje nazwisko na stronie SignAgainstStroke.com. Dowodzi to jak ważne jest zapobieganie udarom spowodowanym MP. Dzięki takiemu wsparciu jesteśmy w stanie wdrażać zmiany.”

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Ulotka smartfon
Plakat baletnica
Idz do góry strony