Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

W Polsce udaru mózgu doznaje rocznie ok. 75 tys. osób. U większości pozostawia trwały ślad w postaci niepełnosprawności. O tym jak pomóc pacjentom po udarze specjaliści będą dyskutować podczas konferencji „Życie po udarze bez niepełnosprawności”, która odbędzie się 22 września 2011 r. w Warszawie.

Po udarze w Polsce

W Polsce liczba osób umierających z powodu udaru mózgu należy do najwyższych w Europie - w pierwszym miesiącu po udarze życie traci 40 proc. chorych, po roku - aż 60 proc., dwukrotnie więcej niż w Europie Zachodniej i USA. Spośród osób, które przeżyją aż 70 proc. - prawie jedna czwarta więcej niż w innych krajach - zostaje inwalidami i cierpi z powodu różnie objawiającej się niepełnosprawności - niesprawności ruchowej, zaburzeń czucia, mowy, widzenia czy amnezji. „Jedną z przeszkód utrudniającą poprawę sytuacji pacjentów jest przeświadczenie, że udar mózgu jest wyrokiem losu, a jego konsekwencjom jedynie w niewielkim stopniu można przeciwdziałać” – powiedział Adam Siger w Fundacji Udaru Mózgu. „Natomiast większość skutków udaru mózgu może zmniejszyć swoje nasilenie dzięki leczeniu i intensywnej, fachowo prowadzonej rehabilitacji. Bardzo ważna jest współpraca wszystkich środowisk działających na rzecz osób po udarze - neurologów, rehabilitantów i fizjoterapeutów”.

Życie w bólu

Najbardziej dokuczliwym i bolesnym następstwem udaru mózgu jest niesprawność ruchowa, spowodowana niedowładem lub wzmożonym napięciem mięśniowym, określanym jako spastyczność poudarowa. Spastycznie napięcie mięśniowe towarzyszy niedowładowi w około 35 proc. przypadków i często stanowi główny problem w rehabilitacji i codziennym życiu, ponieważ jest źródłem dotkliwego bólu. Poudarowa spastyczność u dorosłych pojawia się, gdy mięśnie nie odpowiadają na wysyłane przez mózg sygnały dotyczące rozluźnienia mięśni. Następuje trwały, bolesny skurcz, co uniemożliwia ruch i zwykłą, codzienną aktywność. W Polsce pacjenci poudarowi cierpią głównie z powodu spastyczności kończyny górnej. Charakterystyczne dla pacjentów ze spastycznością są: zaciśnięta pięść, wygięty nadgarstek, wykręcony łokieć lub ramię przyciśnięte do piersi. Dla osób po udarze oznacza to trudność w wykonywaniu podstawowych czynności - ubieraniu się, myciu czy spożywaniu posiłków. Spastyczność sprzyja także powstawaniu trwałych przykurczów, deformacji stawowych, odleżyn, zakrzepicy żylnej oraz infekcji.

Jak pomóc osobom po udarze?

Spastyczność i towarzyszący jej ból można zmniejszyć dzięki zastosowaniu leczenia toksyną botulinową, która w neurologii jest stosowana już od kilkunastu lat. W Polsce nie wprowadzono dotąd programu terapeutycznego dla osób zmagających się ze spastycznością. „Toksyna botulinowa stwarza możliwości poprawy w zakresie napięcia mięśniowego, bólu, higieny, samodzielności. Jednorazowa dawka działa 3–4 miesiące i stwarza dogodne okno terapeutyczne dla fizjoterapii, która w dalszych miesiącach pomoże w pokonaniu napięcia mięśniowego i przywracaniu sprawności ruchowej” mówi prof. Jarosław Sławek z Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów ds. spastyczności. „Brak dostępu polskich pacjentów do skutecznej i powszechnie stosowanej na świecie terapii spastyczności dotyka rocznie około 2000 osób, których jakość życia mogłaby ulec znaczącej poprawie”.


Koszty opieki zdrowotnej i społecznej z powodu udarów mózgu rosną, eksperci ONZ prognozują, że w ciągu 30 lat zwiększą się one co najmniej o 30 proc. Z tego względu wprowadzenie programu terapeutycznego leczenia spastyczności długoterminowo obniżyłoby koszty opieki nad osobami po udarze.

Znaczenie rehabilitacji

Fizjoterapia i rehabilitacja odgrywają kluczową rolę w rekonwalescencji po udarze mózgu. Fizjoterapeuci pomagają powrócić osobom po udarze do normalnego życia, celem jest zapobieganie  postępowi choroby u przywracanie sprawności fizycznej. Natomiast rehabilitacja umożliwia przyspieszenie procesu regeneracji oraz zmniejszenie fizycznych i psychicznych następstw choroby.


W przypadku braku tych form leczenia u pacjenta następuje wzrost napięcia mięśniowego po stronie nie dotkniętej niedowładem, co powoduje przeciążenie i dalsze powikłania ruchowe. „Większości skutków udaru mózgu można przeciwdziałać dzięki intensywnej, odpowiednio prowadzonej rehabilitacji i fizjoterapii” - stwierdził dr Maciej Krawczyk ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. „Musimy mieć jednak świadomość, że kluczowe jest jak najszybsze rozpoczęcie pracy z osobą po udarze, a brakuje miejsc, w których taka pomoc może zostać udzielona”.

O konferencji „Życie po udarze bez niepełnosprawności”


W organizację konferencji „Życie po udarze bez niepełnosprawności”, poświęconej problemom osób po udarze, zaangażowali się przedstawiciele Fundacji Udaru Mózgu, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów ds. Spastyczności. 22 września 2011 r. o godzinie 11.00 w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie eksperci omówią aktualną sytuację pacjentów po udarze, problemy związane z kluczowymi powikłaniami poudarowymi, w tym ze spastycznością oraz możliwości poprawy dostępnego leczenia i rehabilitacji. Spotkanie odbędzie się w konwencji dyskusji panelowej, w której udział wezmą Prof. Andrzej Bogucki, Przewodniczący Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Prof. Jarosław Sławek, Członek Zarządu Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego, Dr Monika Rudzińska z Kliniki Neurologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Dr Maciej Krawczyk ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Adam Siger z Fundacji Udaru Mózgu. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni Konsultant Krajowa w Dziedzinie Neurologii, Prof. Danuta Ryglewicz, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, specjaliści z dziedziny neurologii i rehabilitacji.

Interdyscyplinarna Grupa Ekspertów ds. Spastyczności

Interdyscyplinarna Grupa Ekspertów ds. Spastyczności wydała stanowisko w sprawie leczenia spastyczności za pomocą toksyny botulinowej. W jej skład wchodzą: prof. Jarosław Sławek, prof. Andrzej Bogucki, dr Marta Banach, prof. Anna Członkowska, prof. Andrzej Friedman, dr Maciej Krawczyk, prof. Andrzej Kwolek, prof. Józef Opara, dr Stanisław Ochudło, dr Jacek Zaborski.

Fundacja Udaru Mózgu

Fundacja Udaru Mózgu powstała, aby zwrócić uwagę na wszystkie problemy związane z udarem mózgu oraz konsolidować działalność wszystkich środowisk i grup społecznych, które są zainteresowane poprawą sytuacji osób po udarze w Polsce. Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, a także poprawa ochrony zdrowia i opieki społecznej w tym obszarze.

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska


Stowarzyszenie Fizjoterapia powstała, aby integrować polskich fizjoterapeutów oraz wspólnie propagować najnowsze osiągnięcia współczesnej fizjoterapii. Dba o podnoszenie jakości usług świadczonych w zakresie fizjoterapii oraz skutecznie pomaga swoim członkom w zakresie kształcenia, pracy zawodowej, naukowej, wiedzy ekonomicznej i prawnej.
 

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony