Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

18 kwietnia 2012 podczas World Cardiology Congress w Dubaju została ogłoszona Światowa Karta Praw Pacjentów z Migotaniem Przedsionków, której celem jest zwiększenie świadomości zagrożeń, jakie niesie migotanie przedsionków oraz poprawa opieki i leczenia osób z migotaniem przedsionków, schorzeniem znacznie zwiększającym ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu. Fundacja Udaru Mózgu, jako organizacja, która działa m.in. na rzecz zapobiegania udarom mózgu, w pełni popiera Kartę Praw Pacjentów z Migotaniem Przedsionków i planuje promowanie tej idei podczas swoich kampanii społecznych.
Światową Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków poparło 37 organizacji pacjentów i pracowników służby zdrowia z 20 krajów na świecie, w tym 2 organizacje z Polski, aby zwrócić uwagę na narastający problem zdrowia publicznego związany z najczęściej występującym zaburzeniem rytmu serca.
Udar spowodowany migotaniem przedsionków charakteryzuje się szczególnie ciężkim przebiegiem i upośledzeniem funkcjonalnym, co oznacza, że tacy pacjenci mają mniejszą szansę na odzyskanie sprawności po udarze, a połowa pacjentów z udarem mózgu spowodowanym migotaniem przedsionków umiera w pierwszym roku od jego wystąpienia. Wielu pacjentów dowiaduje się, że ma migotanie przedsionków, dopiero po wystąpieniu udaru. Fundacja chce zwrócić szczególną uwagę na rozpoznawanie i leczenie tego jednego z głównych czynników ryzyka udaru. Mając świadomość choroby i zagrożeń, które niesie, chory dzięki zmianie trybu życia lub zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki farmakologicznej może uchronić się przed udarem. Profilaktyka udarów jest szczególnie ważna w Polsce, gdzie mamy zastraszająco mało ośrodków leczenia udarów, a na konieczną po udarze rehabilitację pacjent musi czekać nawet kilkanaście miesięcy i jest rehabilitowany zdecydowanie zbyt krótko i za mało intensywnie.
  Zachęcamy do zapoznania się z polską wersją Karty Praw Pacjentów z Migotaniem Przedsionków, która jest dostępna tu: Światowa Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków oraz do wyrażenia swojego poparcia dla Karty na stronie ogólnoświatowej kampanii www.signagainststroke.com

Jak poprzeć KARTĘ PRAW PACJENTA  Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony