Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Fundacja Udaru Mózgu przyłączyła się do kampani społecznej " Stop likwidacji wolontariatu".

Tysiące wolontariuszy w szpitalach i innych placówkach leczniczych w całej Polsce codziennie wspiera ciężko chorych pacjentów (dorosłych i dzieci). Wspierają ich poprzez różne formy pomocy medycznej i pozamedycznej: towarzyszą chorym, organizują dla nich czas wolny, zapewniają pomoc socjalną, opiekę i pielęgnację, prowadzą arteterapię, terapię zajęciową, a gdy posiadają specjalistyczne kwalifikacje udzielają  pomocy medycznej: psychologicznej, duchowej lub prowadzą rehabilitację chorych.  TERAZ ICH OBECNOŚĆ TAM JEST ZAGROŻONA.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało w dniu 20 kwietnia 2012 r. projekt zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w którym proponuje wykreślenie pkt. 4 w art. 42, zakazując tym samym znacznej części podmiotów leczniczych  korzystania ze świadczeń wolontariuszy. (DOKUMENTACJA) Problem dotyczy zwłaszcza szpitali i może pozbawić wolontariuszy między innymi oddziały onkologii i hematologii dla dorosłych i dla dzieci, oddziały pediatryczne oraz oddziały medycyny paliatywnej, na których tak często można było dotychczas spotkać osoby pomagające chorym w sposób ochotniczy i bez wynagrodzenia.
Ponadto, zmiany w prawie dotyczące organizacji i działania systemu ochrony zdrowia w Polsce spowodowały, że nawet pozostawienie tego punktu stawia możliwość korzystania ze świadczeń wolontariuszy przez większość placówek ochrony zdrowia pod znakiem zapytania. Punkt 4 w art. 42 pozwala bowiem, przede wszystkim, na pracę w podmiotach leczniczych wolontariuszom, którzy wykonują zawody medyczne i udzielają świadczeń zdrowotnych. Pozostali ochotnicy, nieposiadający specjalistycznego wykształcenia medycznego, których jest zdecydowanie więcej, nie mają w  chwili obecnej jasnych i precyzyjnych podstaw prawnych do działania.
Konieczne jest
więc nie tylko pozostawienie wyżej wymienionego punktu 4 w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale również wprowadzenie zmian do tej ustawy dopuszczających możliwość działania wolontariatu niespecjalistycznego, w tym także niemedycznego.Warto podkreślić, że wprowadzone ostatnio zmiany w prawie, które dopuszczają pracę wolontariuszy w placówkach ochrony zdrowia utworzonych przez jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe i kościelne, w tym większości hospicjów, nie rozwiązują wyżej opisanego problemu, ponieważ dotyczą tylko niewielkiej części podmiotów leczniczych. Nie należą do nich placówki, w których przebywa najwięcej chorych takie jak szpitale, co może spowodować całkowitą likwidację wolontariatu szpitalnego.Pozbawienie szpitali i innych podmiotów leczniczych możliwości korzystania z pomocy  wolontariuszy będzie uderzało przede wszystkim w chorych, którzy zostaną w ten sposób bez wsparcia psychosocjalnego na dotychczasowym poziomie. System ochrony zdrowia nie oferuje pacjentom nic w zamian i traktuje pomoc udzielaną przez wolontariuszy jako nieistniejącą.
Korzystną rolę wpływu wolontariatu, w ramach opieki nad chorymi na poprawę, stanu pacjentów, potwierdzają wyniki badań naukowych prowadzonych na całym świecie, a sam wolontariat w ochronie zdrowia od lat rozwija się w wielu krajach. Proponowane zmiany mogą więc istotnie wpłynąć na wizerunek Polski, jako kraju nieprzychylnie nastawionego do wolontariatu.
Regulacja prawna wolontariatu powinna przede wszystkim wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wolontariuszy i pozostawiać im możliwość swobodnego wyboru obszaru działania i rodzaju placówek, na rzecz których chcą wykonywać świadczenia. Rolą państwa powinno być, tworzenie prawa sprzyjającego rozwojowi wolontariatu i zapewniającego wolontariuszom niezbędną pomoc, a nie wprowadzanie coraz dalej idących ograniczeń aktywności wolontariatu.

Stop likwodacji wolontariatu - Przemysław Babiarz:

Zapraszamy na stronę kampanii: http://stoplikwidacjiwolontariatu.pl/

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony