Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową w Polsce, której głównym celem jest wspieranie chorych po udarze, ich rodzin i opiekunów. Naszą misją są wszelkie działania edukacyjne w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorych po udarze Wszyscy jesteśmy wolontariuszami i w swojej pracy na rzecz chorych po udarze mózgu kierujemy sie profesjonalizmem, pasją, wzajemnym szacunkiem oraz otwartością i chęcą współpracy by skutecznie osiągać wytyczone cele.

Zobacz jak pomagamy:

Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie, staramy się pomóc naszym podopiecznym na każdym etapie ich choroby. Niesiemy bezpośrednią pomoc materialną i niematerialną chorym po udarze mózgu i ich rodzinom oraz osobom ze schorzeniami neurologicznymi.

Działalność fundacji nastawiona jest na profilaktykę. W tym celu współorganizujemy liczne konferencje i szkolenia na terenie całego kraju. Nasze publikacje na temat udaru, jego skutków i profilaktyki są cennym źródłem wiedzy dla ogółu społeczeństwa.

Tworzymy kampanie społeczne mające na celu uświadomienie Polakom zagrożenia, które niesie ze sobą ta choroba, wykorzystując do tego nowoczesne srodki masowego przekazu.

Prowadzimy jedyną w Polsce infolinię dla chorych po udarze mózgu i ich opiekunów. Dzięki nieustannemu kontaktowi z pacjentami z całej Polski wiemy jak ważne jest wsparcie i pomoc dla osób po udarze mózgu.