Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Fundacjau Udaru Mózgu powstała w 2009 roku, aby zwrócić uwagę na wszystkie problemy związane z udarem mózgu, konsolidować działalność wszystkich środowisk i grup społecznych, które są zainteresowane poprawą sytuacji osób po udarze w Polsce. Jeśteśmy jedyną polską organizację pozarządową, której głównym celem jest bezpośrednia pomoc osobą po udarze oraz ich rodziną i opiekunom. W roku 2011, po 3 latach działalności uzyskaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja nie tylko deklaruje chęć pomocy, ale stara się, w miarę możliwości, dostarczać ją każdego dnia. Wiemy jak trudne bywa życie ludzi po udarze mózgu oraz ich rodzin.Pomagamy opłacając zabiegi rehabilitacyjne w domu chorego, dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, wykonanie remontów oraz przystosowanie mieszkań. W 2012 roku na pomoc indywidualną dla chorych wydaliśmy 21 200 zł. Prowadzimy jedyną w Polsce infolinię dla osób po udarze mózgu oraz ich rodzin i opiekunów. Zawsze staramy się pomóc, doradzić, udzielić wsparcia. Zawsze oddzwaniamy, jeżeli w danej chwili nie możemy odebrać telefonu.

 We wszystkich swoich działaniach kierujemy się zasadami rzetelności, uczciwości i przejrzystości. Dla pełnej transparentności naszych działań utworzyliśmy dwa konta bankowe fundacji. Jedno dedykowane jest tylko i wyłącznie działalności opłacanej z darowizn 1% podatku. Wszystkie środki zgromadzane na tym koncie, przeznaczone są na opłacanie pomocy indywidualnej dla podopiecznych naszej fundacji. Żadna złotówka z tego konta nie jest przeznaczana na inną działalność statutową fundacji niż pomoc bezpośrednia. Drugie konto, które posiada nasze fundacja przeznaczone jest do obsługi pozostałej działalności fundacji. Z tego konta opłacane są między innymi wszelkie działania informacyjne takie jak – drukowanie ulotek, broszur, plakatów, organizowanie i przeprowadzanie kampanii edukacyjnych i społecznych na temat udaru mózgu. Wszystkie wyprodukowane przez fundację materiały informacyjne udostępniamy zainteresowanym za darmo. Z tego konta opłacamy także rachunki związane z bieżącą działalnością fundacji.
Bardzo ważny dla nas jest fakt że wszyscy członkowie zarządu oraz rady fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia z racji pełnionej funkcji oraz wykonywanych obowiązków.  Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Wszystkie środki na pomoc osobą po udarze oraz bieżącą działalność fundacji pozyskujemy z darowizn. Nie zamieszczamy na stronie internetowej fundacji żadnych reklam z których moglibyśmy czerpać zyski.
Swoją działalność systematycznie raportujemy. Co roku składamy Raport Finansowy do Urzędu Skarbowego, Raport Merytoryczna  i Finansowy do Ministerstwa Zdrowia oraz jako Organizacja Pożytku Publicznego  Raport z Wydatkowania Środków, jakie otrzymaliśmy z 1 procenta do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na naszej stronie internetowej publikujemy co roku Raport Merytoryczny i Finansowy z działalności fundacji za ostatni rok.

 

Mamy wiele pomysłów na działania poprawiające sytuację osób po udarze mózgu w naszym kraju, jednak ich realizacja będzie możliwa, tylko dzięki Państwa wsparciu, o które w imieniu swoim oraz podopiecznych bardzo prosimy, a za dotychczasową pomoc bardzo dziękujemy.

 

 

 

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Kampania 1 na 6
Idz do góry strony