Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zaprasza na
I Międzynarodową Konferencję ''FIZJOTERAPIA - JESZCZE SZTUKA, CZY JUŻ NAUKA?'',
która odbędzie się 2.04.2011r w Warszawie na ulicy Bobrowieckiej 9 w
Centrum Konferencyjno-Kongresowym.
Fundacja Udaru Mózgu została zaproszona do zasiadania w  komitecie
honorowym  konferencji
.


Patronat Naukowy:
Prof. nadzw. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer - Rektor Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Patronat Honorowy:
miasto stołeczne Warszawa

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Józefa Piłsudskiego -
Wydział Rehabilitacji
Wykonawca:
Reha Plus S.A. - Kraków

Patronat medialny:
POLSAT S.A.

Komitet Naukowy:

Dr hab. n. med. prof. AWF Janusz Domaniecki-Przewodniczący
Prof. dr hab. Marek Woźniewski-Wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. Jarosław Czubak
Prof. dr hab. Krzysztof Klukowski
Prof. dr hab. Ireneusz Kowalski
Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz
Prof. nadzw. dr hab. Edward Saulicz
Dr Andrzej Gryglewicz
Dr Wojciech Kiebzak
Dr Maciej Krawczyk
Dr Anna Radwańska
Dr Agnieszka Stępień
Dr Małgorzata Syczewska
Komitet Honorowy:

Józef Birka - Rada Nadzorcza POLSAT S.A.
Prof. dr hab. med. Anna Członkowska - Przewodnicząca Sekcji Chorób
Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Dariusz Czyż - Prezes Votum S.A.
Jarosław Duda - Rzecznik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Jerzy Karwowski - Prezes Centrum Kompleksowej Rehabilitacji CKR
Sabina Lizak - Rada Nadzorcza Reha Plus S.A.
Zygmunt Solorz-Żak - Prezes Rady Nadzorczej Telewizji POLSAT S.A.
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Trzaskoma - Prorektor ds. Nauki i
Współpracy Międzynarodowej
Fundacja Bioderko
Fundacja Udaru Mózgu
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego


Zaproszeni Konsultanci krajowi:

Prof. dr hab. Anna Dobrzańska - Pediatria.
Prof. dr hab. Ewa Helwich - Neonatologia.
Dr hab. Jacek Rafał Imiela - Choroby wewnętrzne.
Prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak - Neurologia dziecięca.
Dr n. med. Marek Krasuski - Rehabilitacja medyczna.
Prof. dr hab. Witold Lukas - Medycyna rodzinna.
Prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki - Inżynieria medyczna.
Dr n. med. Andrzej Rakowski- Medycyna sportowa.
Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz - Neurologia.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński-Fizjoterapia.
Prof. dr hab. Witold Tłustochowicz - Reumatologia.
Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski - Neurochirurgia.
Dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski - Medycyna pracy.
Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki - Zdrowie publiczne.
Program Konferencji:

09:30 Uroczyste otwarcie:

Dr hab. n. med., prof. AWF Janusz Domaniecki - AWF J. Piłsudskiego, Warszawa
Tomasz Marek, Jacek Koszela - Członkowie Zarządu Fizjoterapia Polska
09:45-12:30 Sesja plenarna
prof. J. Domaniecki, prof. M. Woźniewski

09:45-10:20 Etyka w fizjoterapii.
Prof. nadzw. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer-Rektor AWF J.
Piłsudskiego w Warszawie

10:20-11:00 Fizjoterapia bazująca na dowodach: szansa i wyzwanie.
Prof. Erwin Scherfer-Konsultant Naukowy strony internetowej Pedro (Niemcy)

11:00-11:35 Sukcesy i niepowodzenia stosowania toksyny botulinowej w
zaburzeniach neurologicznych i pediatrycznych.
Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

11:35-12:10 Obiektywizacja wyników i nowoczesna diagnostyka w
fizjoterapii jako pomoc w planowaniu strategii terapii.
Dr Małgorzata Syczewska

12:10-12:20 Pytania, dyskusja, podsumowanie sesji plenarnej

12:20-12:30 Wystąpienie sponsora głównego

12:30-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-19:00 Neurologia
prof. D. Ryglewicz, dr M. Krawczyk

13:30-14:00 Pozwól pacjentowi upaść , trening upadania i wstawania.
Dominiek Beckers-IPNFA Senior Instructor (Belgia)


14:00-14:35 Wpływ ćwiczeń równoważnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej
na stabilność postawy osób ze stwardnieniem rozsianym.
Dr Małgorzata Mraz-fizjoterapeutka, AWF Wrocław


14:35-15:05 Reakcja stowarzyszona kończyny górnej jako efekt braku
stabilnej fazy podporu kończyny dolnej w chodzie u pacjentów z
uszkodzeniem OUN.
Benedikt Bömer - IPNFA Advanced Instructor, Instructor IBITA (Niemcy)

15:05-15:15 Pytania, dyskusja

15:15-15:30 Przerwa kawowa

15:30-16:00 Wykorzystanie metod biologicznego sprzężenia zwrotnego
(biofeedback) w reedukacji aktywności chodu u pacjentów z porażeniem
połowiczym.
Dr Mariusz Drużbicki-fizjoterapeuta, Uniwersytet Rzeszowski

16:00-16:30 Wyższa organizacja zachowań ruchowych i jej deficyty w
uszkodzeniach mózgowych.
dr hab. n. med. Joanna Seniów-neuropsycholog kliniczny, Instytut
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

16:30-16:45 Pytania, dyskusja, podsumowanie sesji neurologicznej

16:45-17:30 Przerwa techniczna , zwiedzanie wystawy

17:30-18:00 i 18:30-19:00 Warsztaty neurologiczne:

Dr Maciej Krawczyk-Algorytm reedukacji aktywności kończyny górnej po
udarze mózgu
Benedikt Bömer-Torowanie fazy podporowej kończyny dolnej w neurologii
13:30-19:00 Ortopedia
prof. E. Saulicz, prof. J. Czubak

13:30-14:00 ''Hands on or hands off'' w fizjoterapii.
Carsten Schäfer-fizjoterapeuta, IPNFA Senior Instructor(Niemcy), IPNFA President


14:00-14:35 Nowoczesne kierunki w alloplastyce stawu biodrowego, zasady rehabilitacji.
Dr Artur Biel-lekarz, fizjoterapeuta-Klinika Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


14:35-15:05 Zaburzenia mechaniki stawów szczytowo - potylicznych jako
jedna z przyczyn bólu głowy.
Heiko Dahl-fizjoterapeuta, Senior Instruktor Terapii Manualnej (Niemcy)

15:05-15:15 Pytania, dyskusja

15:15-15:30 Przerwa kawowa

15:30-16:00 Leczenie zachowawcze chorych z dyskopatią lędźwiową dwoma
metodami kinezyterapeutycznymi McKenzie i PNF.
Dr Anna Olczak - fizjoterapeutka, Klinika Rehabilitacji - Wojskowy
Instytut Medyczny


16:00-16:30 Zakres neurodynamiczności w stosowanej Terapii Manualnej.
Stefan Hengenscheidt - MSc, fizjoterapeuta, terapeuta OMT, Konsultant
Naukowy strony Pedro (Niemcy)

16:30-16:45 Pytania, dyskusja, podsumowanie sesji ortopedycznej

16:45-17:30 Przerwa techniczna , zwiedzanie wystawy

17:30-18:00 i 18:30-19:00 Warsztaty ortopedyczne:

Heiko Dahl, Ernest Wiśniewski-Praktyczne badanie stawów szczytowo-potylicznych
Stefan Hengenscheidt-Kończyna górna-praktyczne badanie neurodynamiczności


13:30-19:00 Pediatria
prof. I. Kowalski, dr A. Stępień, dr W. Kiebzak

13:30-14:15 Granice funkcjonalne w terapii dzieci z wadami wrodzonymi.
Dr Agnieszka Stępień-fizjoterapeutka, AWF J. Piłsudskiego w Warszawie,
IPNFA Advanced Instructor

14:15-15:05 Zmodyfikowana metoda wymuszenia ruchu przez ograniczanie
(Constraint Induced Movement Therapy) połączona z Treningiem
Oburęcznym [Bimanual Training (mCIMT-BiT)] dla dzieci z jednostronnym,
spastycznym porażeniem mózgowym: interwencja dla grupy Piratów.
Pauline Aarts - fizjoterapeutka, Senior Instructor EBTA (Holandia)
15:05-15:15 Pytania, dyskusja

15:15-15:30 Przerwa kawowa

15:30-16:10 Rozwój wzorców ssania u niemowląt przedwcześnie urodzonych.
Saakje da Costa - Senior Instructor EBTA, logopeda (Holandia)

16:10-16:40 Diagnostyka widzenia u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego
układu nerwowego.
Dr Alicja Krawczyk - lekarz


16:40-16:50 Pytania, dyskusja, podsumowanie sesji pediatrycznej

16:50-17:30 Przerwa techniczna , zwiedzanie wystawy

17:30-18:00 i 18:30-19:00 Warsztaty pediatryczne:

Dr Agnieszka Stępień-Znaczenie stymulacji mięśni tułowia u dzieci z
chorobami nerwowo-mięśniowym
Zofia Szwiling-Przygotowanie kończyny górnej do funkcji u dzieci


Szczegółowe informacje:

tel. 12 / 650 93 70 lub e'mail:kongres@fizjoterapia.pl

www.fizjoterapeuci.org
 

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony