Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Wykorzystanie cyfryzacji i sztucznej inteligencji do zrewolucjonizowania opieki zdrowotnej

RES-Q+ to nowy projekt, finansowany z programu Komisji Europejskiej Horyzont Europa, który wykorzysta sztuczną inteligencję w walce z udarem mózgu w Europie.

Projekt ma za zadanie poprawić  jakość opieki nad pacjentami po udarze, uratować życie pacjentów, obniżyć koszty opieki zdrowotnej oraz zwiększyć korzyści gospodarcze i społeczne dla osób po udarze.

Zostanie to zrobione przez:
-  stworzenie w pełni zautomatyzowanego narzędzia do pozyskiwania i przetwarzania danych,
- ocena danych i przekazywanie informacji zwrotnych świadczeniodawcom za pośrednictwem wirtualnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji, którzy mogą ukierunkować obszary problemowe,
- stworzenie wirtualnych asystentów dla pacjentów po udarze mózgu, którzy będą monitorować ich stan.

Projekt RES-Q+ będzie opierał się na Rejestrze Jakości Opieki nad Udarem (RES-Q Global). pierwotnie inicjatywa Europejskiej Organizacji Udaru Mózgu w ramach Programu ESO EAST (Enhancing and Accelerating Stroke Treatment). Rejestr jest wspierany przez European Stroke Organization , ogólnoeuropejską organizację pozarządową skupiającą się na udarze mózgu naukowcy i lekarze, krajowe i regionalne towarzystwa udarowe oraz organizacje świeckie . Ponadto RES-Q współpracuje również z World Stroke Organization (WSO), American Heart Association/ American Stroke Association (AHA/ASA), Angels Initiative i innymi zainteresowanymi stronami RES-Q jest obecnie używany w 92 krajach przez ponad 2100 ośrodków z ponad 580 000 danych pacjentów , co czyni go jednym z największych rejestrów jakości na świecie.

Dane są wykorzystywane przez szpitale do ulepszania opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Jest również używany, na przykład, przez Ministerstwa Zdrowia, aby pomóc w podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach w opiekę zdrowotną.

Jak sztuczna inteligencja pomoże lekarzom i osobom po udarze mózgu?
„Projekt RES-Q+ przyniesie kilka nowych produktów, które ułatwią pracę lekarzom, poprawią opiekę w ostrym udarze i poprawią jakość życia pacjentów po udarze. Teraz lekarze czy pielęgniarki wprowadzają dane o udzielonej opiece do systemu ręcznie, a to jest bardzo czasochłonne. Projekt zaoferuje rozwiązanie, w którym dane będą automatycznie pobierane z systemów szpitalnych do rejestru bez jakiejkolwiek pracy ręcznej. Wirtualny asystent analizowałby następnie dane i mówił lekarzowi, pielęgniarce, a nawet dyrektorowi szpitala, w jakich parametrach należy poprawić opiekę. mówi dr, Robert Mikulik, koordynator projektu.
Arlene Wilkie , dyrektor generalny Stroke Alliance na Europę, dodaje: „Bezpośrednie monitorowanie osób po udarze za pomocą wirtualnego asystenta pozwoli śledzić ich stan po wypisaniu ze szpitala, co umożliwi bardziej skuteczne i dostosowane do ich potrzeb badania kontrolne, dalsze leczenie i skierowania. wymagania. Mamy wielką nadzieję, że ta technologia przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy jakości życia milionów ludzi cierpiących na udar mózgu w Europie ”.

Ponadto: 
- Oczekuje się, że RES-Q+ będzie miało bezpośredni wpływ na opiekę zdrowotną dla osób po udarze mózgu w około połowie krajów europejskich
- RES-Q+ obejmie do 2025 r. ponad 1200 aktywnych szpitali w Europie, zapewniając coroczne monitorowanie jakości dla ponad 142 000 osób po udarze mózgu. Oczekuje się, że do 2030 r. liczba ta wzrośnie do 220 000 osób, które przeżyły udar w 1900 szpitalach
- Opracowane zostaną modele przewidujące rokowanie pacjenta i przewidujące wszelkie anomalie. Modele diagnostyczne będą dostępne do użytku medycznego na całym świecie dla każdego użytkownika systemu RES-Q+ (100 krajów do 2028 r.)
- Powstanie środowisko prawne umożliwiające udostępnianie przez platformę danych o stanie zdrowia osób po udarze mózgu, przydatnych nie tylko do celów naukowych, ale także dla lekarzy praktykujących w praktyce klinicznej oraz dla samych pacjentów 
- Projekt przyczyni się również do ujednolicenia informacji o hospitalizacji i stworzenia jednego ustandaryzowanego formatu raportu wypisowego w UE w zakresie opieki nad udarem mózgu  RES-Q+ będzie otwartą platformą i będzie miał potencjał do wykorzystania w przyszłości w innych chorobach. Przede wszystkim w dziedzinach ściśle związanych z udarem mózgu, takich jak rehabilitacja, ale może być również stosowany w chirurgii naczyniowej, neurochirurgii i innych dziedzinach.

Projekt RES-Q+ (Kompleksowe rozwiązanie na rzecz poprawy opieki zdrowotnej przy użyciu globalnego rejestru jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu) jest prowadzony przez konsorcjum 21 partnerów*, w skład którego wchodzą czołowe instytucje europejskie w odpowiednich dziedzinach, uczestniczących w projekcie. Będzie koordynowany i prowadzony przez Instytut Informacji i Statystyki Zdrowia Republiki Czeskiej (IHIS). Kierownikiem projektu jest badacz i neurolog Robert Mikulik z Czech, a współkierownikiem Hendrik Knoche , ekspert interakcji człowiek- komputer z Uniwersytetu Aalborg w Danii.

Konsorcjum otrzymało dotację w wysokości 8 mln euro z programu wspierania badań naukowych i innowacji HORIZON EUROPE Komisji Europejskiej. RES-Q+ zajął 2. miejsce spośród 47 europejskich projektów w ocenie eksperckiej i jest określany jako bezprecedensowy. Finansowanie jest przyznawane na cztery lata do października 2026 r.
Dotacja jest udzielana przez UE w ramach programu Komisji Europejskiej HORIZON EUROPE wspierania badań naukowych i innowacji, numer projektu 101057603.

https://www.resqplus.eu/

*Partnerzy RES-Q+

- Instytut Informacji i Statystyki Zdrowia Republiki Czeskiej
- Uniwersytet w Aalborgu, Czechy  Uniwersytet Karola, Czechy
-  Uniwersytet Techniczny w Dublinie, Irlandia  ALANA, Irlandia
- Ontotext , Bułgaria  Uniwersytet w Murcji, Hiszpania
- Timelex , Belgia
- CHINO.IO, Włochy
- Uniwersytet Masaryka, Czechy 
- Vall d'Hebron Institute of Research, Hiszpania 
- Inicjatywa Angels, Niemcy
- Światowa Organizacja Udaru Mózgu, Szwajcaria
- Stroke Alliance for Europe, Belgia 
- Narodowy i Kapodistrian University w Atenach, Grecja 
- Instytut Psychiatrii i Neurologii, Polska
- Szpital Uniwersytecki w Bukareszcie, Rumunia
- Wieloprofilowy Szpital Aktywnego Leczenia Neurologii i Psychiatrii, Bułgaria
- Globalny Instytut RES-Q, Czechy 
- Uniwersytet Glasgow, Wielka Brytania
- Centrum Badań Klinicznych w Szpitalu Uniwersyteckim św. Anny w Brnie, Czechy

Łączność:
Koordynator: prof. dr n. med. Robert Mikulik - Instytut Informacji i Statystyki Zdrowia Republiki Czeskiej ( mikulik@hotmail.com )
Koordynator: doc . Profesor Hendrik Knoche - Uniwersytet w Aalborgu ( hk@create.aau.dk )
Kierownik projektu: Veronika Svobodova – Instytut Informacji i Statystyki Zdrowia Republiki Czeskiej ( svobodova.stroke@gmail.com )

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony