Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

 

Fundacja Udaru Mózgu
i
Zarząd Oddziału Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi
Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego

 

ZAPRASZAJĄ
na


IV. Łódzkie Forum Udarowe  

KONFERENCJA ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO PANI JOLANTY CHEŁMIŃSKIEJ
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PANA WITOLDA STĘPNIA
oraz
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI PANI HANNY ZDANOWSKIEJ

26 października 2013 r. (sobota) godz. 10.00
Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

 

 

 

Program

Otwarcie (10.00-10.10)

Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski - Przewodniczący Łódzkiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dr n. med. Wiesław Chudzik -   Przewodniczący Zarządu Oddziału Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,  

Dr n. med. Włodzimierz Dłużyński - Prezes Fundacji Udaru Mózgu,

Prof. dr n. med. Andrzej Głąbiński – Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego,

Dr n. med. Aleksander Niewodniczy - Przewodniczący Rady Fundacji Udaru Mózgu

 

Sesja I  (10.10-11.15)

    Przewodniczą: dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski, dr n. med. Wiesław Chudzik

 

1. „Aktualna sytuacja opieki „udarowej” w województwie łódzkim” /15 min./
                Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Głąbiński – Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego, Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym UM w Łodzi  

2. „Co nowego w terapii i prewencji  udarów mózgu” /25 min./
                Prof. dr hab. n. med.
Anna Członkowska - Przewodnicząca Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu PTN, Kierownik II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie,  Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Udaru Mózgu

3. “Nowe leki przeciwzakrzepowe w prewencji udarów mózgu” /25 min./
                Doc. dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski -  Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi,  Przewodniczący Łódzkiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

 

Przerwa I (11.45-11.10)

 

Sesja 2 (11.40-13.00)

Przewodniczą: prof. dr hab. med. Andrzej Głąbiński, prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki

 

1. „Kryteria przyjęcia i leczenia chorego po udarze mózgu w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej” /20 min./
               Dr hab. n. med. Elżbieta Miller – Ordynator Oddziału Rehabilitacji III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

2. “Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności poudarowej” /20 min./
               Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Bogucki - Kierownik Kliniki Chorób Układu Pozapiramidowego UM w Łodzi, Ordynator Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym III Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera w Łodzi

3. „Spastyczność jako problem skutecznej rehabilitacji poudarowej” /20 min./
               Dr n. kul. fiz. Maciej Krawczyk - II Klinika Neurologii IPiN w Warszawie

4. „MEDI-system – nowoczesne Ośrodki Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji” /20 min./  
               Paweł Płecha - Dyrektor ds. Klientów Indywidualnych, Medisystem Sp.z o.o.

  

Przerwa II (13.00-13.30)

 

Sesja 3 (13.30-14.55)

         Przewodniczą: prof. dr hab. med. Andrzej Klimek, dr hab. n. med. Jacek Rożniecki

 

1. „Niepęknięte tętniaki naczyń mózgowych a prewencja krwotoku podpajęczynówkowego” /25 min./
         Dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski – Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego UM w Łodzi

2. „Padaczka a udar mózgu” /25 min./
          Dr n. med. Piotr Czapiński - Centrum Leczenia Padaczki i Migreny, Kraków

3. „Tromboliza dotętnicza” /15 min./
         Dr n. med. Bożena Adamkiewicz - Ordynator Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego WSS im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
         dr n. med. Wojciech Szubert – Zakład Radiologii WSS im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

4. „W czym neuropsycholog może pomóc choremu po udarze mózgu?” /20 min./
          Dr n. med. Leonard Szafraniec - Konsultant Wojewódzki ds. Psychologii Klinicznej Województwa Łódzkiego, Szpital Kliniczny im. WAM UM w Łodzi, Oddział Neurologii  III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

 

Sesja 4 (14.55-15.25)

    Przewodniczą: dr n. med. Włodzimierz Dłużyński, dr n. med. Aleksander Niewodniczy

 

1. „Fundacja Udaru Mózgu po 4. latach działalności”

           Dr n. med. Włodzimierz Dłużyński, mgr reh. Adam Siger /10 min/

 

2. „Łódzka Inicjatywa Udarowa”

          Mgr Adam Siger, dr n. med. Aleksander Niewodniczy /10 min./

 

3. „Nadal aktualne pytania – co należy i co można poprawić w organizacji opieki nad chorymi z udarami mózgu w Łodzi i w Województwie Łódzkim i jak się to ma do II Deklaracji Helsingborskiej oraz do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015?”

 

Dyskusja  na temat organizacji opieki nad osobami z udarem i po udarze mózgu w Łodzi i Województwie Łódzkim. 

 

Plakat kampanii do pobrania

 

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony