Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

4 lipca 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona sytuacji pacjentów po udarze mózgu „Udar mózgu. I co dalej?”. W Polsce udaru mózgu doznaje rocznie ok. 75 tys. osób. U większości pozostawia trwały ślad w postaci niepełnosprawności.

Po udarze w Polsce
Udar mózgu jest główną przyczyną inwalidztwa u osób po 40 roku życia. Pacjenci cierpią z powodu różnie objawiającej się niepełnosprawności - niesprawności ruchowej, zaburzeń czucia, mowy, widzenia czy amnezji. Agnieszka Prasol w styczniu 2010 roku doznała udaru krwotocznego z naczyniaka tętniczo-żylnego, po którym nastąpił niedowład lewostronny ciała. Jej tryb życia diametralnie uległ zmianie. Codzienne czynności stały się trudne i niewykonalne bez pomocy najbliższych. „Nagle z osoby aktywnej i samodzielnej stałam się osobą kompletnie zależną od innych, wymagającą ciągłej rehabilitacji pod nadzorem specjalistów” - opowiada

"Jedną z przeszkód utrudniającą poprawę sytuacji pacjentów jest przeświadczenie, że udar mózgu jest wyrokiem losu, a jego konsekwencjom jedynie w niewielkim stopniu można przeciwdziałać. Natomiast z większością skutków udaru mózgu można skutecznie walczyć i zmniejszyć ich nasilenie dzięki sprawnej opiece oraz leczeniu" – powiedział Adam Siger z Fundacji Udaru Mózgu.

Życie w bólu
Jednym z najbardziej dokuczliwych i bolesnych następstw udaru mózgu jest niesprawność ruchowa, spowodowana niedowładem lub wzmożonym napięciem mięśniowym, określanym jako spastyczność poudarowa. Charakterystyczne dla pacjentów ze spastycznością są: zaciśnięta pięść, nadmiernie zgięty nadgarstek i łokieć oraz ramię przyciśnięte do piersi. Dla osób po udarze oznacza to trudność w wykonywaniu podstawowych czynności - ubieraniu się, myciu czy spożywaniu posiłków. Spastyczność sprzyja także powstawaniu trwałych przykurczów, deformacji stawowych, odleżyn, zakrzepicy żylnej oraz infekcji.

Poudarowa spastyczność u dorosłych pojawia się, gdy mięśnie nie odpowiadają na wysyłane przez mózg sygnały dotyczące rozluźnienia mięśni. Następuje trwały, bolesny skurcz, co uniemożliwia ruch i zwykłą, codzienną aktywność. Spastycznie napięcie mięśniowe towarzyszy niedowładowi w około 35 proc. przypadków. Bardzo często stanowi główny problem w rehabilitacji i codziennym życiu, ponieważ jest źródłem dotkliwego bólu.

Droga leczenia
Spastyczność i towarzyszący jej ból można zmniejszyć dzięki zastosowaniu leczenia toksyną botulinową, która w neurologii jest stosowana już od kilkunastu lat. W Polsce wciąż nie wprowadzono programu terapeutycznego dla osób zmagających się ze spastycznością, pomimo otrzymania w 2009 r. pozytywnej rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych. „Toksyna botulinowa stwarza możliwości poprawy w zakresie napięcia mięśniowego, bólu, higieny, samodzielności. Jednorazowa dawka działa 3–4 miesiące i stwarza dogodne okno terapeutyczne dla fizjoterapii, która w dalszych miesiącach pomoże w pokonaniu napięcia mięśniowego i przywracaniu sprawności ruchowej”– mówi prof. Jarosław Sławek z Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów ds. spastyczności. „Brak dostępu polskich pacjentów do skutecznej i powszechnie stosowanej na świecie terapii spastyczności dotyka rocznie około 2000 osób, których jakość życia mogłaby ulec znaczącej poprawie”.

Rola rehabilitantów oraz fizjoterapeutów
Kluczową rolę w rekonwalescencji po udarze mózgu odgrywa rehabilitacja i fizjoterapia. Rehabilitacja umożliwia przyspieszenie procesu regeneracji oraz zmniejszenie fizycznych i psychicznych następstw choroby. Z kolei, fizjoterapeuci pomagają powrócić osobom po udarze do normalnego życia. „Rehabilitacja po udarze jest koniecznością, która będzie mi towarzyszyć do końca życia. Do tej pory udało mi się wypracować postępy w chodzeniu i poruszaniu ręką. Muszę jednak nieustannie ćwiczyć sama i z rehabilitantami, aby mózg ich nie zapomniał. To trochę jak nauka języków obcych, zapomina się, gdy się nie ćwiczy”- mówi Agnieszka Prasol.

Jeżeli pacjent nie ma dostępu do tych form leczenia następuje u niego wzrost napięcia mięśniowego po stronie niedotkniętej niedowładem, co powoduje przeciążenie i dalsze powikłania ruchowe. „Większości skutków udaru mózgu można przeciwdziałać dzięki intensywnej, odpowiednio prowadzonej fizjoterapii” - stwierdził dr Maciej Krawczyk ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. „Musimy mieć jednak świadomość, że kluczowe jest jak najszybsze rozpoczęcie pracy z osobą po udarze, a brakuje miejsc, w których taka pomoc może zostać udzielona”.

O konferencji „Udar mózgu. I co dalej?”
Organizatorami konferencji „Udar mózgu. I co dalej?” była Fundacji Udaru Mózgu oraz Interdyscyplinarna Grupa Ekspertów ds. Spastyczności. 4 lipca 2013 r. o godzinie 13.00 w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 specjaliści omówili aktualną sytuację pacjentów po udarze, problemy związane z kluczowymi powikłaniami poudarowymi, w tym ze spastycznością oraz możliwości poprawy dostępnego leczenia i rehabilitacji. Spotkanie odbyło się w konwencji dyskusji panelowej, w której wzięli udział Prof. Andrzej Bogucki Polskie Towarzystwo Zaburzeń Ruchowych i Przewodniczący Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Prof. Jarosław Sławek, Członek Zarządu Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego, Dr Maciej Krawczyk ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Adam Siger z Fundacji Udaru Mózgu. Czynny udział w dyskusji wzięli; , Konsultant Krajowa w Dziedzinie Neurologii Prof. Danuta Ryglewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych dr Wojciech Matusewicz oraz Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Poseł Jarosław Katulski.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony