Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

W imieniu Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, udostępniamy na stronie Instytutu: http://instytuty.lazarski.pl/iooz raport pt. Udary mózgu – konsekwencje społeczne i ekonomiczne, którego publiczna prezentacja odbyła się w dniu 5 czerwca 2013 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Raport kompleksowo analizuje koszty medyczne i koszty pośrednie związane z udarami mózgu w Polsce. Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że w 2012 r. udzielono ponad 1 000 000 dni zwolnień chorobowych z powodu udarów mózgu, a ich łączny koszt wraz ze świadczeniami rehabilitacyjnymi i rentowymi wyniósł ponad 679 000 000 zł. Z kolei koszt leczenia i rehabilitacji pacjentów po udarach szacuje na 704 050 000 zł. Raport analizuje także strukturę wydatków na świadczenia w zakresie leczenia udarów mózgu w poszczególnych województwach oraz wskazuje na duże dysproporcje pomiędzy województwami w dostępności do leczenia udarów.

Prezentacja wyników raportu była podstawą do dyskusji na temat aktualnej sytuacji oraz pilnej potrzeby wdrożenia rozwiązań systemowych zapewniających pacjentom dostęp do nowoczesnej profilaktyki oraz szybki i równy dostęp do leczenia w przypadku wystąpienia udaru, a następnie do niezbędnej rehabilitacji. Uczestnicy debaty – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wybitni reprezentanci polskiej neurologii i kardiologii - podjęli próbę zdefiniowania barier i uwarunkowań dostępu do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji w poszczególnych województwach, uwzględniając poziom jego finansowania per capita.

W imieniu autorów raportu zachęcamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez ekspertów Uczelni Łazarskiego propozycjami kompleksowych rozwiązań systemowych, umożliwiających wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych i rekomendacjami w zakresie działań prowadzących do ograniczenia społecznych i ekonomicznych konsekwencji udarów mózgu.

Zespół badawczy będzie zobowiązany za Państwa opinie i uwagi na temat raportu. Pozwoli to udoskonalić dalsze badania w zakresie podjętej w raporcie tematyki.

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony