Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Światowy Dzień Udaru - 29.10.2011

Fundacja Udaru Mózgu

i

Zarząd Oddziału Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego

 

ZAPRASZAJĄ

na

II. Łódzkie Forum Udarowe

KONFERENCJA ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO PANI JOLANTY CHEŁMINSKIEJ

oraz

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI PANI HANNY ZDANOWSKIEJ

25 listopada 2011 r. (piątek) godz. 14.oo

Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

 ZAPROSZENIE DO POBRANIA

PROGRAM

14.00-14.10

Otwarcie:

dr n. med. W. Chudzik – Przewodniczący ORŁ PTN

dr n. med. Włodzimierz Dłużyński - Prezes Zarządu Fundacji Udaru Mózgu

prof. dr hab. med. Andrzej Klimek – Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego

 

dr n. med. A. Niewodniczy - Przewodniczący Rady Fundacji Udaru Mózgu,

dr n. med. Zbigniew Peruga – Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

   

Sesja I - 14.10-15.50

Przewodniczą – dr n. med. Wiesław Chudzik, dr n. med. Zbigniew Peruga,

 1. Model opieki nad udarami mózgu na przykładzie Województwa Śląskiego
  Prof. dr hab. med. Grzegorz Opala – Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego ŚUM w Katowicach /30 min./
 2. Oddziały Udarowe w Łodzi i w Województwie Łódzkim.
  Prof. dr hab. med. Andrzej Klimek – Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego, Kierownik Klinika Neurologii i Epileptologii UM w Łodzi,
 3. Zabiegi chirurgiczne i wewnątrznaczyniowe w profilaktyce udaru mózgu"
  Dr n. med. Adam Kobayashi - II Klinika Neurologii IPiN w Warszawie /25 min./

Przerwa – 25 min.

 

 

Sesja II – 15.50-17.30

Przewodniczą - prof. dr hab. med. Andrzej Klimek, dr hab. med. Jacek Rożniecki

 1. Migotanie przedsionków serca a udar mózgu.
  Dr n. med. Zbigniew Peruga – Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Klinika Kardiologii UM w Łodzi /25 min./
 2. Cukrzyca, znaczący czynnik ryzyka udaru mózgu
  Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk – Kierownik Pododdziału Diabetologii z Ośrodkiem Dziennego Pobytu Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych ICMP w Łodzi /25 min./
 3. Migrena a udar mózgu /25 min./
  Dr hab. med. Jacek Rożniecki – Klinika Neurologii UM w Łodzi
 4. Nowoczesne spojrzenie na fizjoterapię chorych po udarze mózgu z deficytem ruchowym w kończynie górnej
  Dr n. kult. fiz. Maciej Krawczyk - II Klinika Neurologii IPiN w Warszawie /25 min./

Przerwa – 25 min.

 

 

Sesja III -17.55-19.00

Przewodniczą: dr n. med. Wiesław Chudzik, dr n. med. Włodzimierz Dłużyński, prof. dr hab. med. Andrzej Klimek, dr n. med. Aleksander Niewodniczy, dr n. med. Zbigniew Peruga, doc. dr hab. med. Jacek Rożniecki, mgr reh. Adam Siger

 1. Nadal aktualne pytanie – „co należy i co można poprawić w organizacji opieki nad chorymi z udarami mózgu w Łodzi i w Województwie łódzkim i jak się to ma do deklaracji Helsingborskiej ?”
  Dyskusja panelowa na temat organizacji opieki nad udarami w Łodzi i Województwie Łódzkim – uczestniczą: zaproszeni konsultanci wojewódzcy z dziedzinie neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji, kardiologii, radiologii, prezesi: PTN, PTNCh, TIP, PTK, przedstawiciel NFZ, Dyrekcja WSPR, przedstawiciele Wojewody i Marszałka, Lekarz Miejski, ordynatorzy Oddziałów Neurologii i Oddziałów Udarowych w Województwie Łódzkim.

 

 

W dniu 29 października 2011 roku obchodziliśmy kolejny, ustanowiony przez „World Stroke Organization”, Światowy Dzień Udaru Mózgu. Odbywał się on nadal po hasłem „1 na 6”, co oznacza, iż „jeden na sześciu” mieszkańców Ziemi będzie miał udar mózgu i dzień ten ma uświadomić powszechność zagrożenia tą chorobą i konieczność pilnego podejmowania właściwych działań informacyjnych, organizacyjnych, profilaktycznych, medycznych i społecznych.

Udar mózgu stanowi trzecią co do częstości, po chorobach serca i nowotworach, przyczynę zgonów oraz najczęstszą przyczynę trwałej niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. W Polsce rejestruje się rocznie ponad 60 000 nowych zachorowań. Jest to niezwykle poważny problem organizacyjny i ekonomiczny, zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla każdego dotkniętego udarem chorego i jego rodziny.

Najczęstszą przyczyną zgonów mieszkańców Województwa Łódzkiego są choroby układu krążenia, (46,6% ogólnej liczby zgonów). Najwięcej zgonów w regionie w roku 2008 było spowodowanych udarami mózgu (26,5%), chorobą niedokrwienną serca (21,3%) oraz miażdżycą (20,1%).

W ostatnich kilkunastu latach u części chorych z udarami mózgu pojawiła się możliwość wczesnej interwencji farmakologicznej, pozwalająca na całkowite cofnięcie się objawów choroby. Jest to tzw. tromboliza, w Polsce dostępna od 8 lat. Niestety mimo, iż jest ona finansowana przez NFZ, w Łodzi i w Województwie Łódzkim, w porównaniu z innymi regionami kraju, wykonuje się ją nadal sporadycznie. Wynika to z szeregu przyczyn, głównie organizacyjnych. Istnieje również deficyt łóżek rehabilitacyjnych i opieki ambulatoryjnej dla wczesnej rehabilitacji poudarowej.

Dzisiejsze spotkanie ma zgromadzić wszystkich zainteresowanych problematyką udarową tj. lekarzy, fizjoterapeutów, organizatorów i administratorów ochrony zdrowia. Będzie ono miało na celu uaktualnienie współczesnej wiedzy o chorobach naczyniowych mózgu, strategii postępowania w pierwszym okresie choroby, wczesnej rehabilitacji a także o działaniach profilaktycznych.

Głównym celem Forum będzie próba oceny obecnego system opieki zdrowotnej nad chorymi z udarem i po udarze mózgu w województwie łódzkim również w odniesieniu do II Deklaracji Helsingborskiej. Nadal konieczne jest wypracowanie własnego modelu postępowania w „świeżym” udarze, podjęcie ukierunkowanych badań epidemiologicznych, jak również podjęcie działań poprawiających sytuację osób po udarze mózgu, ich rodzin i opiekunów.

Fundacja Udaru Mózgu przedstawia jednocześnie swój Manifest Udarowy, odnoszący się do wszystkich problemów medycznych i społecznych związanych z tą chorobą.

FOTORELACJA

Drukuj stronę
Wyślij znajomemu
BI SYSTEM
Idz do góry strony