Wybierz rozmiar czcionki:

Wybierz język:

Spastyczność w życiu każdej osoby po udarze mózgu powoduje nieoczekiwane zmiany.

Aby poznać Państwa codzienne potrzeby i móc na nie odpowiedzieć,
prosimy o wypełnienie ankiety, która będzie dostępna

online do 30 kwietnia 2015 roku

Na podstawie zebranych informacji zostanie przygotowany międzynarodowy raport dotyczący jakości życia ze spastycznością.
To bardzo ważne, aby głos w tej sprawie zabrali także polscy pacjenci.
Państwa zaangażowanie pozwoli na zaprojektowanie rozwiązań,
które mają szansę usprawnić diagnostykę oraz proces leczenia i rehabilitacji.

Ankieta jest anonimowa i dostępna w języku polskim, składa się z 31 pytań,
a jej wypełnienie zajmie około 15 minut.

Serdecznie dziękujemy!